Somos Cambados

A intención é conseguir a maior participación posible, que todas e todos os que queremos cambiar Cambados teñamos un espazo para facelo. Dende Somos Maioría chamamos á participación para convertir Cambados nunha vila prospera, participativa, e evitar que se chegue a extremos como os vividos nos últimos anos.

Ven é participa, fálanos do que che preocupa, de que queres para Cambados.

É a hora de cambiar. É a hora da cidadanía.

somos mola

2 comentarios sobre “Somos Cambados”

  1. I am a website designer. Recently, I am designing a website template about gate.io. The boss’s requirements are very strange, which makes me very difficult. I have consulted many websites, and later I discovered your blog, which is the style I hope to need. thank you very much. Would you allow me to use your blog style as a reference? thank you!

  2. I am a student of BAK College. The recent paper competition gave me a lot of headaches, and I checked a lot of information. Finally, after reading your article, it suddenly dawned on me that I can still have such an idea. grateful. But I still have some questions, hope you can help me.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *